Home Tags Material

Tag: Material

เมื่อสีไม่ได้มีไว้แค่ทา ศิลปินกราฟิตี้แปลงโฉมตึกเก่าให้ดูแปลกตา !

0
ใครที่เคยคิดว่าสีมีไว้เพื่อย้อม Material เดิม ๆ ของสถาปัตยกรรมอาจต้องคิดใหม่ เพราะสีสามารถสร้างมิติความสวยงามและความรู้สึกได้มากกว่านั้น เช่นเดียวกับงานที่...

วัสดุอุปกรณ์เพื่อความเสมอภาค

0
คำว่า “Universal Design” หรือ UD อาจจะมีความหมายที่หลากหลายออกไป ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล...