Home Tags Max Schwitalla

Tag: Max Schwitalla

Max Schwitalla ผู้สร้างผลงานออกแบบสิ่งปลูกสร้างในเมืองยุคใหม่ ร่วมบรรยายใน ASA Forum 2017 ณ งานสถาปนิก’60

เริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ สำหรับกิจกรรมเสวนา ASA Forum 2017 ในงานสถาปนิก’60 ที่จะกลับมาอีกครั้งในช่วงกลางปีหน้า...