Home Tags Mega Project

Tag: Mega Project

จังหวัดเชียงใหม่

เมกะโปรเจ็กต์ในจังหวัดเชียงใหม่ โอกาสในวันนี้และวันหน้า อุปสงค์เพิ่มอีก 2 เท่า

จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองที่มีศักยภาพในการลงทุน โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามเชียงใหม่ยังเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ ศูนย์กลางการลงทุน การศึกษา ศูนย์ราชการ วัฒนธรรม...