Home Tags Mixed use

Tag: Mixed use

“THE PARQ” โครงการ Mixed Use สุดล้ำ ตอบโจทย์ New Normal ด้วยนวัตกรรม TOUCHLESS

ในช่วงเวลาที่ผู้คนกำลังปรับตัวสู่การดำเนินชีวิตตามฐานวิถีชีวิตใหม่หรือนิว นอร์มัล ธุรกิจต่าง ๆ จึงต้องปรับแนวทางดำเนินธุรกิจด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ที่ให้ความสำคัญกับการนำนวัตกรรมล้ำสมัยมาผสมผสานการออกแบบด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เน้นด้านสุขอนามัยแบบไร้สัมผัส (Touchless)...