Home Tags MUJI

Tag: MUJI

ที่ดินว่างก็อยากซื้อมาวางสักหลัง! “Yō no Ie House” บ้านสำเร็จรูป ราคา 4.5 ล้านบาทของ MUJI

0
โปรดักส์แค่ติดป้ายว่า MUJI ก็ขายได้เป็นล่ำเป็นสันแล้ว แม้ว่าล่าสุด MUJI จะส่งบ้านหลังสำเร็จรูป ชั้นเดียวราคาหลักล้าน...