Home Tags Museum

Tag: museum

“National Museum of Qatar” ใจกลางวัฒนธรรม ศูนย์การเรียนรู้ และแหล่งประวัติศาสตร์แห่งกาตาร์

0
แต่ละพื้นที่ต่างมีเอกลักษณ์ วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกันไปตามบริบทแวดล้อม ทว่าสิ่งที่ทุกชาติมีเหมือนกันคือความภาคภูมิใจและความต้องการจะถ่ายทอดวัฒนธรรม รวมทั้งร่วมแชร์ประวัติศาสตร์อันยาวนานของประเทศตนเองให้แก่ผู้อื่นได้รับรู้ แน่นอนว่ากาตาร์เองก็เป็นประเทศที่ประวัติศาสตร์ไม่ได้ธรรมดาน้อยกว่าใครเลย ซึ่งเอกลักษณ์ ตัวตน และวิถีชีวิตของผู้คนในกาตาร์ได้ถูกแสดงผ่านพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ...