Home Tags Nike

Tag: Nike

รองเท้าวิ่ง Nike

เอาใจสายเบิร์นกับ ‘ลู่วิ่ง Nike’ ลู่วิ่ง LED แห่งแรกของโลก

Nike สร้างสนามกีฬาแบบป็อบอัพแห่งใหม่กลางกรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งนับเป็นลู่วิ่งประดับไฟ LED แห่งแรกในโลก โดยสนามกีฬาแห่งนี้นำรูปแบบการจัดวางมาจากรอยเท้าของรองเท้าวิ่ง Nike...
Nike ขยายคลังสินค้าใหม่

Nike ขยายคลังสินค้าใหม่ ภายใต้แนวคิดการจัดการห่วงโซ่อุปทานแบบยั่งยืน ด้วยวิธีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Nike ขยายคลังสินค้าใหม่ ‘โลจิสติกแคมปัสแห่งยุโรป’ ครอบคลุมพื้นที่ 150,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนพื้นที่สีเขียว...

อัพเดทนวัตกรรมประจำเดือนพฤษภาคม 2016

รวมนวัตกรรมอัพเดทประจำเดือนพฤษภาคม 2016 ที่มาพร้อมกับ 7 นวัตกรรมที่เอื้อประโยชน์และอำนวยความสะดวกให้กับการดำเนินชีวิตในโลกยุคปัจจุบัน นวัตกรรมที่มาจากฝีมือการคิดค้นและพัฒนาจากมนุษย์เราเอง เพื่อให้ทุกคนได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 1....