Home Tags Objects and Ideograms

Tag: Objects and Ideograms

‘Coral Carbonate’ โมเดลปะการังหินปูน 3 มิติ โปรเจกต์ช่วยฟื้นคืนชีวิตให้กับท้องทะเล

ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามของท้องทะเล ใครจะรู้ว่า ‘ปะการัง’ ทรัพยากรธรรมชาติ ใต้ผืนน้ำจะได้รับผลกระทบจากปัญหาการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์และพฤติกรรมของมนุษย์ที่ทำให้อุณหภูมิในทะเลสูงขึ้นและกระแสน้ำแปรเปลี่ยน ส่งผลให้ปะการังฟอกขาวและตายเพิ่มมากขึ้นทุก ๆ...