Home Tags OPENSPACE DESIGN

Tag: OPENSPACE DESIGN

OPENSPACE

จากเส้นทางที่หลากหลาย สู่แนวคิดแบบ OPENSPACE

แม้จุดเริ่มต้นในการก่อตั้งบริษัท OPENSPACE DESIGN จะแตกต่างจากแนวทางในการถือกำเนิดขึ้นของบริษัทออกแบบอื่นๆ แต่ในช่วงระยะเวลากว่า 10 ปื...