Home Tags Park

Tag: park

6 เมือง กับ 6 สวนที่แปลงโฉมมาจากไฮย์เวย์

0
การลดปริมาณพื้นที่ทางด่วนหรือไฮย์เวย์ในเมือง เป็นวิธีหนึ่งที่หลายเมืองเลือกใช้เพื่อสร้างแรงจูงใจในการใช้ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล และลดการปล่อยมลพิษ จะดีแค่ไหนหากเราเพิ่มพื้นที่สีเขียวไปพร้อมกับการทำเช่นนั้นได้ BuilderNews มีตัวอย่าง...