Home Tags Patom Organic Living

Tag: Patom Organic Living

PATOM ORGANIC LIVING ร่มรื่น รื่นรมย์ ณ ใจกลางกรุง – ทองหล่อ 23

0
ORGANIC LIVING... “ทองหล่อ” คือหนึ่งในเขตเศรษฐกิจสำคัญลำดับต้นๆ ของกรุงเทพฯ ที่นักลงทุนส่วนใหญ่ ล้วนให้ความสนใจเป็นอย่างสูง เนื่องจากบริบทโดยรอบต่างเต็มไปด้วยสถานบันเทิงและอาคารออฟฟิศ...