Home Tags Precast Concrete

Tag: Precast Concrete

9 ประติมากรรมที่สร้างจากเครื่องพิมพ์คอนกรีต 3 มิติ !

0
https://youtu.be/rvd20U-QgKw ETH Zurich ร่วมมือกับงาน Origen festival งานแสดงศิลปะการแสดงประจำประเทศสวิตเซอร์แลนด์ สร้างรูปปั้นทั้งหมดนี้ได้ใช้กระบวนการพิมพ์คอนกรีตแบบ...

ข้อดีของการใช้ ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป Precast Concrete Components

ชิ้นส่วนสำเร็จรูปที่ใช้ในงานก่อสร้างนั้น มีหลากหลายแบบและหลากหลายการใช้งาน ก่อนที่เราจะพูดถึงประโยชน์และข้อดีของชิ้นส่วนสำเร็จรูปนั้น เราควรทำความตกลงกันถึงคำนิยาม ของคำว่าชิ้นส่วนสำเร็จรูปในงานก่อสร้างเสียก่อนว่าหมายถึงอะไร ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปนั้น โดยทั่วไปมีความหมายถึง การที่เราหล่อชิ้นส่วนคอนกรีต...