Home Tags Property inspector

Tag: property inspector

ตรวจสอบบ้าน

ผู้ซื้อ ควรตรวจสอบบ้านอย่างไร ให้ได้บ้านที่มีคุณภาพ

เชื่อว่าหลายคนอาจต้องเคยประสบกับปัญหาในการเลือกซื้อบ้านหลังใหม่อยู่บ้าง ทั้งในด้านความคุ้มค่าของจำนวนเงินที่ลงทุนไป ตัวบ้านมีลักษณะตรงกับความพึงพอใจของท่านหรือไม่ รวมถึงปัญหาต่างๆ ที่ตามมาจากการซื้อบ้านที่ไม่มีคุณภาพ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ทำให้ท่านต้องกังวลอย่างหนักเมื่อกำลังจะตัดสินใจเป็นเจ้าของบ้านสักหนึ่งหลัง ด้วยเหตุนี้ทางทีม...