Home Tags QueQ

Tag: QueQ

สวทช. หนุน จ.กระบี่ ต้อนรับนักท่องเที่ยววิถีใหม่ ด้วยนวัตกรรมความปลอดภัยสร้างความมั่นใจ และสะอาด หลังคลายล็อกดาวน์

0
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ...