Home Tags Rainscreen

Tag: rainscreen

Rainscreen Cladding

Scaleo ผนังอาคารกันน้ำ แข็งแรง ทนทาน ไม่สึกกร่อน

Rainscreen Cladding system หรือผนังอาคารกันน้ำจาก FunderMax เป็นแผ่นกระดานสี่เหลี่ยม ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษมากมายเพื่อวงการก่อสร้าง...