Home Tags ReActor

Tag: ReActor

แปลกตาไปกับ ReActor บ้านที่หมุนและเอียงได้ตามการเคลื่อนไหวของผู้อยู่อาศัย

คู่หูสถาปนิกชาวอเมริกันวาดลวดลายออกแบบบ้านสุดประหลาด ReActor โดยตัวโครงสร้างของบ้านทั้งหลังถูกรองรับด้วยเสาเพียงต้นเดียว ส่งผลให้ตัวบ้านสามารถหมุนและเอียงได้ ตามอิริยาบทของผู้อยู่อาศัยเหมือนกับโม้โยก นอกจากนี้สถาปนิกผู้ออกแบบยังทดลองเข้าไปอยู่อาศัย ให้ผู้คนตระหนักถึงความสัมพันธ์ทางสังคมกับงานสถาปัตยกรรมอีกด้วย บ้านหลังดังกล่าวออกแบบโดยคู่หูสถาปนิก...