Home Tags Tiny Home

Tag: Tiny Home

เพราะบ้านมันแพง ส่องดีไซน์ที่อยู่อาศัยสไตล์บ้านรถพ่วงคอนเทนเนอร์ที่เหมาะกับชาว Millennium

0
ปัจจุบันงานวิจัยหลายชิ้นเลยชี้ตรงกันว่าชาว Millennium มีรายได้ไม่เพียงพอที่จะซื้อบ้านเพราะราคาที่ขยับสูงขึ้น ยิ่งที่ดินในเขตชุมชนที่ค่าครองชีพสูงยิ่งไปกันใหญ่ ดังนั้น เทรนด์ของคนทุกวันนี้จึงกลายเป็นเรื่อง “การเช่าตลอดชีพ”...