Home Tags TOKYO

Tag: TOKYO

ส.รับสร้างบ้านญี่ปุ่นสนใจ “HBA Model” โครงการอาชีวศึกษาระบบภาคี

0
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารสมาคมรับสร้างบ้านจากญี่ปุ่น หารือความร่วมมือเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ให้ความสนใจ “HBA Model :...