Home Tags Vivo

Tag: vivo

สำนักงานใหญ่ “Vivo” แห่งใหม่ ตึกทรงก้นหอย บิดเกลียวความอลังการประสานกับธรรมชาติ

0
  สภาพแวดล้อมของพื้นที่ทำงานมีความสำคัญพอ ๆ กับการทำงานเลยทีเดียว เพราะมันมีผลกระทบต่ออารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์ ซึ่งเราไม่อาจปฏิเสธได้ว่าต้องมีผลต่อเนื่องไปยังประสิทธิภาพการทำงานไม่มากก็น้อย ดังนั้นสภาพแวดล้อมที่ดีของการทำงานที่ได้ใกล้ชิดธรรมชาติและพื้นที่สีเขียว รวมไปถึงการออกแบบตึกที่มีดีไซน์สวยงามและสร้างสรรค์ย่อมทำให้ผู้ที่อยู่ในตึกรู้สึกผ่อนคลาย และเป็นส่วนช่วยให้มีความสุขกับการทำงานมากขึ้นได้ เมื่อเร็ว...