Atsushi Shimizu วิศวกรชาวญี่ปุ่นคิดค้นกังหันลมรูปแบบใหม่ที่มีความทนทาน สำหรับการนำไปใช้งานรองรับแรงลมความเร็วสูงจากพายุไต้ฝุ่นเพื่อนำไปแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า สร้างประโยชน์ให้กับประเทศได้อย่างมหาศาลในระยะยาว

ประเทศญี่ปุ่นนับว่าเป็นดินแดนที่ต้องเผชิญกับปัญหาพายุไต้ปุ่นเป็นประจำ และหากสามารถนำพลังอันยิ่งใหญ่ของพายุมาใช้งานได้ก็จะส่งผลประโยชน์ต่อประเทศอย่างมหาศาล ด้วยเหตุนี้ทางทีมวิศกรในประเทศญี่ปุ่นจึงได้มองหาแนวทางนำพลังของพายุไต้ฝุ่นมาใช้อยู่เสมอมา ซึ่งล่าสุด Atsushi Shimizu วิศวกรหนุ่มไฟแรงก็ได้คิดค้นระบบกังหันลมที่สามารถแปรรูปแรงลมของพายุไต้ฝุ่นมาเป็นพลังงานได้ครั้งแรกของโลก โดยกังหันลมสุดล้ำนวัตกรรมนี้ได้รับการออกแบบมาให้สามารถรับแรงลมความเร็วสูงของพายุได้ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์เป็นพลังงานทดแทนในลำดับต่อไป และคาดการณ์ว่าพลังงานที่ได้จากพายุไต้ฝุ่น จะเป็นแหล่งพลังงานให้กับประเทศญี่ปุ่นได้ยาวนานกว่าครึ่งศตวรรษเลยทีเดียว

Challenger-typhoon-wind-turbine-model-1020x610

จากข้อมูลของ Atlantic Oceanographic & Meteorological Laboratory หน่วยงานที่วิจัยด้านอุตุนิยมวิทยาในท้องมหาสมุทร ได้เปิดเผยว่า ปริมาณพลังงานจากพายุมีกำลังอันมหาศาล โดยคาดพายุไต้ฝุ่นลูกใหญ่หนึ่งลูกสามารถให้พลังงานเทียบเท่ากับระดับการผลิตไฟฟ้ารวมกันเกือบครึ่งโลกเลยทีเดียว จึงเกิดแรงกระตุ้นให้เหล่าผู้วิจัยพายุรวมถึงตัวคุณ Atsushi Shimizu เอง สนใจนำพลังดังกล่าวมาใช้งานให้กับประเทศญี่ปุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยความต้องการกักเก็บพลังงานพายุไต้ฝุ่นตามที่ได้ตั้งเป้าไว้ Atsushi Shimizu จึงได้ออกแบบระบบกักเก็บพลังงานให้มีลักษณะเป็นกังหันลมแบบแนวตั้ง ซึ่งจะมีทิศทางการหมุนของใบพัดแตกต่างออกไปจากกังหันลมทั่วไป จึงมีความแข็งแรงพอสำหรับทนต่อแรงอันมหาศาลของลมพายุ พร้อมกับติดตั้งระบบแปรรูปพลังงานจลน์ที่ได้จากการหมุนเป็นพลังงานไฟฟ้าเพื่อใช้งาน

ทั้งนี้นวัตกรรมของ Atsushi Shimizu ได้รับความสนใจจากสื่อและประชาชนในประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ชาวญี่ปุ่นเกิดความกระตือรือร้นเสาะหาวิธีการนำผลิตพลังงานสะอาดมาใช้งานกันอย่างกว้างขวาง รวมถึงสรรหากระบวนการนำพลังงานพายุ อันเป็นภัยธรรมชาติที่มักประสบเป็นประจำมาใช้งานอย่างยั่งยืน

Source : inhabitat

Previous articleระบบอาคาร HBS (THAILAND) CO.,LTD. จากผลิตภัณฑ์ ThermCon และผลิตภัณฑ์
PF 56 I/E
Next articleฉีกกรอบความคิดเดิม ด้วยสนามฟุตบอลรูปทรงแปลกตา บนพื้นที่ว่างกลางชุมชนคลองเตย
Content Writer เว็บไซต์ Builder News สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จากคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เคยปฏิบัติงานเป็นนักวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมสังกัดกรุงเทพมหานคร ปัจจุบันเป็นนักเขียนและผู้สื่อข่าวด้านรถเพื่อการพาณิชย์ การก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ และสถาปัตยกรรม