‘Water Seer’ กังหันลมผลิตน้ำสะอาดจากอากาศ บรรจุได้ 11 แกลอนต่อวัน!

4914
กังหันลมผลิตน้ำดื่มจากอากาศ ‘Water Seer’ นวัตกรรมสุดคูลเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยอาศัยหลักการควบแน่น ด้วยการดักจับไอน้ำในอากาศ มาผ่านกระบวนการผลิตน้ำดื่ม ซึ่งใช้ความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างเหนือพื้นดินกับใต้ดิน สามารถผลิตน้ำสะอาดได้มากถึง 11 แกลอนต่อวัน โดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้า ทั้งยังไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทำให้ไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เหมาะกับพื้นที่ที่มีสภาพอากาศแห้งแล้ง หรือ ขาดแคลนสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จะเข้าถึงแหล่งน้ำสะอาด

ขั้นตอนการติดตั้งอุปกรณ์ Water Seer ทำได้ง่าย ๆ เพียงฝังลงใต้ดินลึก 6 ฟุต ให้เหลือส่วนที่โผล่พ้นดินคือกังหันลม อีกส่วนที่อยู่ใต้ดินคือแหล่งเก็บสะสมน้ำ ซึ่งกังหันลมจะคอยหมุนเพื่อส่งอากาศลงสู่ใต้ดิน จากนั้นบริเวณใต้ดินจะถูกทำให้เย็นลงโดยผืนดินที่ล้อมรอบอยู่ และทำให้ไอน้ำในอากาศแปรสภาพเป็นหยดน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำด้านล่าง กลายเป็นน้ำดื่มสะอาดที่ผู้คนสามารถนำภาชนะมากรองไปใช้ได้ผ่านปั๊มมือขนาดเล็ก

Water Seer เป็นอุปกรณ์ผลิตน้ำดื่มต้นทุนต่ำ สร้างสรรค์ขึ้นโดย VICI-Lab ร่วมกับมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ (UC Berkeley) และสมาคมสันติภาพแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้คน 2.3 ล้านคนทั่วโลกที่ขาดแคลนน้ำได้มีน้ำดื่มที่สะอาดปลอดภัย โดยอุปกรณ์ดังกล่าวจะนำไปแจกจ่ายให้กับประเทศกำลังพัฒนา และประเทศที่มีสภาพภูมิอากาศแห้งแล้ง ที่กำลังประสบวิกฤติขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้

1Water-Seer-condensation-collection-device-889x586 1Water-Seer-condensation-collection-device-installed-1020x610

 

Source: inhabitat, takieng

Previous articleเทคนิคการทำผนังพ่นสี Texture
Next articleแก้ไขปัญหาน้ำท่วมด้วย “โครงการแก้มลิง” ตามพระราชดำริพ่อหลวง ร.๙
Content Writer เว็บไซต์ Builder News สำเร็จการศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน วิชาเอกวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบันเป็นนักเขียนและผู้สื่อข่าวด้านการก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ และสถาปัตยกรรม