มร. เฟอร์นานโด ฟิชแมน นักชีวเคมีผู้พัฒนาวิธีการกำจัดเกลือเพื่อให้ได้น้ำบริสุทธิ์โดยไม่ใช้พลังงาน

เทคโนโลยีการกำจัดเกลือ นวัตกรรมที่มุ่งแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ อันเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติ ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้คนกว่าพันล้านคนทั่วโลก ด้วยการใช้พลังงานเหลือทิ้งจากโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อน ซึ่งมีค่าเท่ากับ 8 เท่าของพลังงานทดแทนของโลก

เทคโนโลยีใหม่ในการกำจัดเกลือจากน้ำโดยไม่ใช้พลังงานที่ถูกคิดค้นโดย คริสตัล ลากูนส์ (Crystal Lagoons) กำลังได้รับความสนใจจากทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากภาครัฐในประเทศชิลี เพื่อรับมือกับปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่ม ซึ่งเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมวลมนุษยชาติ และส่งผลกระทบต่อผู้คนกว่าพันล้านคน นอกจากนี้ ข้อมูลจากโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme: UNEP) ยังแสดงให้เห็นว่าจำนวนผู้ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้จะเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนราวสองพันล้านคนในปี พ.ศ.2568

ด้วยปัญหาระดับนานาชาตินี้ คริสตัล ลากูนส์ จึงได้วางแผนสร้างโรงงานนำร่องขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก โดยการออกแบบโครงการนำร่องนี้ได้รับการยืนยันแล้วว่านวัตกรรมในการนำน้ำอุ่นที่โรงงานอุตสาหกรรมและโรงงานผลิตไฟฟ้าทิ้งสู่ทะเลมาใช้นั้นสามารถทำได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการนำเสนอแนวคิดด้านความมีประสิทธิภาพของเทคโนโลยีนี้ ได้มีการประมาณการว่าหากนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ในโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่มีอยู่ 17 แห่งบริเวณตอนเหนือของประเทศชิลี จะทำให้สามารถผลิตน้ำดื่มในปริมาณที่สามารถรองรับการบริโภคของทั้งประเทศชิลี โดยปราศจากการใช้พลังงานเพิ่มเติมและมีต้นทุนต่ำ

ยิ่งไปกว่านั้น เทคโนโลยีระดับนานาชาตินี้ได้รับการจดสิทธิบัตรในประเทศสหรัฐอเมริกาผ่านโครงการฟาสต์แทร็กสำหรับเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Fast Track program) ซึ่งเป็นโครงการที่เลือกพิจารณาการขออนุญาตจดสิทธิบัตรให้กับเทคโนโลยีที่สร้างผลกระทบเชิงบวกในระดับสูงต่อระบบนิเวศวิทยาและการสนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อมเป็นลำดับแรก

Previous articleอัพเดทนวัตกรรมประจำเดือนเมษายน 2016
Next articleสจล. ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาริมฝั่งเจ้าพระยา ชูแนวคิด Chao Phraya for All
กองบรรณาธิการเว็บไซต์ Builder News - ด้วยความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ที่มาพร้อมกับการรับข่าวสารในรูปแบบใหม่ ทั้งจากสื่อออนไลน์ และโซเชี่ยลมีเดีย เว็บไซต์ Builder News จึงถือกำเนิดขึ้น แตกย่อยออกมานอกเหนือจากนิตยสาร Builder โดยเน้นนำเสนอเรื่องราวในวงการก่อสร้าง การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การออกแบบตกแต่ง ตลอดจนความรู้เรื่องวัสดุอย่างครบวงจร ที่มุ่งถึงกลุ่มผู้อ่านออนไลน์มากยิ่งขึ้น