ทีมนักวิจัยจากสถาบัน Karlsruhe Institute of Technology ในประเทศเยอรมันค้นพบวิธีที่จะเปลี่ยนของเหลือกินเหลือใช้ อย่างแอปเปิ้ลที่เน่าเสียให้กลายเป็นฮาร์ดคาร์บอนเพื่อใช้สำหรับแบตเตอรี่โซเดียมอิออน โดยการนำแอปเปิ้ลมาตากแห้งและใช้ 95% ของคาร์บอนในแอปเปิ้ลผลิตฮาร์ดคาร์บอนขึ้นมา

Rotten-Apple-Hard-Carbon-Sodium-Ion-Batteries-by-KIT-1020x61
ซึ่งจากการทดลองพบว่าแอโนดสูญเสียส่วนที่สำคัญไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้นหลังจากรอบการชาร์จ-ดิสชาร์จ 1,000 ครั้ง ส่งผลให้เกิดทางเลือกใหม่ที่มีประสิทธิภาพแทนการใช้แบตเตอรี่ลิเธียม นอกจากนี้ฮาร์ดคาร์บอนยังเป็นวัสดุที่มีราคาถูกและหาได้จากธรรมชาติ ในขณะที่แบตเตอรี่ลิเธียมใช้วัสดุราคาแพงและเป็นอันตราย เช่น โคบอลท์ ซึ่งทางทีมวิจัยหวังว่าในอนาคตจะสามารถใช้แบตเตอรี่โซเดียมอิออนสำหรับรถไฟฟ้าที่ใช้พลังงานต่ำหรือแม้แต่แท็บเล็ต, แล็ปท็อป และสมาร์ทโฟน


นิตยสาร Builder Vol.30 APRIL 2016

Source: inhabitat

Previous articleส.ธุรกิจรับสร้างบ้านแนะบริหารต้นทุน หลังเหล็กส่งสัญญาณปรับขึ้นราคา
Next article“House to Catch the Tree” บ้านน้อยอิงแอบธรรมชาติ
นักเขียนนิตยสาร Builder สำเร็จการศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทจากคณะการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง อดีตนัก Marketing ที่ปัจจุบันผันตัวเองมาเป็นนักเขียน และนักแปลอิสระ ให้กับนิตยสารและบริษัทต่าง ๆ