องค์กร NGO ในโมร็อคโคนามว่า ‘Dar Si Hamad’ ลงมือสร้างเครื่องดักหมอกขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งสามารถผลิตน้ำไว้ใช้ประโยชน์ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำที่หลายประเทศต้องเผชิญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในแถบเมดิเตอเรเนียน  

โดยเครื่องนี้มีขนาด 600 ตารางเมตร สามารถผลิตน้ำได้ 17 แกลลอนต่อตารางหลาของตาข่าย เป็นการใช้เทคโนโลยี CloudFisher ในการติดตั้งตาข่ายโพลีเมอร์ขนาดใหญ่ระหว่างเสาเหล็กในเขตแนวภูเขา AntiAtlas เนื่องจากหมอกบนภูเขานั้นหนาแน่นกว่าหมอกบริเวณชายฝั่ง ทำให้สามารถกักเก็บน้ำได้มากกว่า โดยน้ำที่กักเก็บได้จะถูกส่งไปให้ชาวบ้านในชุมชนผ่านทางปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์และท่อ ซึ่งติดตั้งโดยความร่วมมือกันขององค์กร NGO มูลนิธิ และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

2

นับว่าเป็นเครื่องที่มีประโยชน์มากสำหรับพื้นที่ที่ต้องรับมือกับปัญหาขาดแคลนน้ำจากความแห้งแล้งและสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งยังช่วยประหยัดเวลามากกว่าวิธีการดักหมอกแบบดั้งเดิมของชาวบ้านในพื้นที่ที่ต้องใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง ในการเก็บน้ำ

 

 

นิตยสาร Builder Vol.31 MAY 2016

Previous articleสวิตช์และเต้ารับ รุ่น อัลฟ่า (Alpha) ผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก.
Next articleChindamanee English Program School
นักเขียนนิตยสาร Builder สำเร็จการศึกษาจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทจากคณะการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง อดีตนัก Marketing ที่ปัจจุบันผันตัวเองมาเป็นนักเขียน และนักแปลอิสระ ให้กับนิตยสารและบริษัทต่าง ๆ