น้ำฝน ยังคงเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าไม่ว่ากับใครก็ตาม เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยิ่งทำให้น้ำกลายเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการเมืองในศตวรรษที่ 21 นี้

ในยุคที่น้ำมีความสำคัญมากเช่นนี้ แน่นอนว่าการทำความเข้าใจถึงวิธีการ ใช้ประโยชน์จากน้ำฝน ให้ได้มากที่สุดก็ย่อมสำคัญมากเช่นกัน Builder News จึงหยิบเอาวิธีการง่าย ๆ 6 วิธี ในการใช้ประโยชน์จากน้ำฝนมาฝากกัน

1. ติดตั้งถังเก็บน้ำฝน

การติดตั้งถังเก็บน้ำฝน ดูเหมือนจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการกักเก็บน้ำฝนไว้ใช้ สำหรับบ้านใครที่มีพื้นที่เอาท์ดอร์ สามารถติดตั้งระบบกักเก็บน้ำฝนได้ง่าย ๆ อย่างการใช้ถังน้ำเก็บน้ำฝนไว้รดน้ำต้นไม้ เป็นต้น

โดยถังเก็บน้ำนี้ เป็นอุปกรณ์ที่สามารถหาซื้อได้ง่าย ๆ ตามร้านค้าทั่วไป หรือจะหาซื้อในอินเทอร์เน็ตก็สามารถทำได้ แต่หากใครที่ต้องการความท้าทาย อาจจะประกอบถังน้ำขึ้นใช้เองก็ได้เช่นกัน ซึ่งการวางถังน้ำไว้เหนือพื้นจะทำให้มีแรงดันน้ำที่พอดีขณะใช้สายยาง

Rainbarrel-889x592

2. ใช้น้ำฝนในการหล่อเลี้ยงให้พืชเจริญเติบโต (Produce Living Mulch)

‘Mulching’ หมายถึงการคลุมดินด้วยชั้นของสารอินทรีย์เพื่อยับยั้งหรือกำจัดวัชพืช และกักเก็บความชื้นในดิน

‘Living Mulch’ เป็นพืชคลุมดินที่ซ่อนอยู่ภายในต้นพืชอีกชนิดหนึ่ง ช่วยยับยั้งการเกิดของวัชพืช และควบคุมอุณหภูมิดิน ซึ่งการใช้ ‘Living Mulch’ เป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุด โดยเฉพาะเมื่อ ‘Living Mulch’ เป็นพืชที่สามารถทานได้ อย่างเช่น ผักเบี้ยใหญ่ ที่นิยมใช้ทำอาหารในประเทศอินเดียและอิหร่าน กลายเป็นวัชพืชของต้นไม้ในสภาพอากาศอบอุ่นเพื่อการขยายพันธุ์พืช โดยทำให้วัชพืชชนิดอื่นถูกทำลายลงหมด ส่งผลให้พืชคลุมดินสามารถกำจัดวัชพืชชนิดอื่นที่เป็นอันตรายได้ ในขณะที่ยังคงเก็บความชุ่มชื้น และป้องกันหน้าดินจากความร้อนจากแสงอาทิตย์

Purslane-889x667

3. เปิดหน้าดิน (Create Lasagna Mulch)

อาจมีการเปิดหน้าดิน หรือที่เรียกกันว่า ‘Lasagna Mulching’ สำหรับในพื้นที่ที่ต้องการให้มีการกักเก็บน้ำฝน หรือเพิ่มผลผลิตของพืช ซึ่งการเปิดหน้าดินนี้มีผลกระทบต่อการสร้างชั้นดินจากวัสดุธรรมชาติ อย่างเช่น เศษใบไม้, ปุ๋ยหมัก, สาหร่าย โดยนำวัสดุธรรมชาติเหล่านี้คลุมทับกระดาษแข็งที่ปิดทับหน้าดินอยู่ ซึ่งวัสดุเหล่านี้ จะเป็นตัวกระตุ้นให้ดินกลายเป็นดินที่ดี ขณะเดียวกัน ก็ช่วยป้องกันหน้าดินจากการสูญเสียน้ำได้อีกด้วย

การคลุมดิน สามารถใช้ได้กับต้นคอมเฟรย์ หรือก็คือพืชที่มีคุณสมบัติใช้เป็นยาได้ หลังจากที่ปลูกพืชเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผู้ปลูกสามารถตัดใบจากต้นคอมเฟรย์มาทำเป็นวัสดุคลุมดินในพื้นที่ที่ต้องการปลูกพืชชนิดอื่น ซึ่งใบคอมเฟรย์นี้มีความสามารถในการดูดเอาสารอาหารจากใต้ดินเพื่อไปหล่อเลี้ยงตัวมันเองที่กำลังจะเน่าสลายอย่างรวดเร็วหลังจากถูกตัด

sheetmulch-889x448

4. ขุดร่องน้ำ

หลักการออกแบบที่เป็นประโยชน์ คือการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  ตามกฎของแรงโน้มถ่วง เมื่อน้ำฝนตกลงบนพื้นลาด ก็จะไหลลงสู่ด้านล่างอย่างรวดเร็วจนทำให้เกิดการชะหน้าดิน

เราสามารถขุดแอ่งน้ำเพื่อดักน้ำฝนที่ตกลงสู่ด้านล่างได้ ซึ่งแอ่งน้ำก็คือพื้นดินส่วนที่คอยดักไม่ให้น้ำฝนไหลลงสู่ดินเร็วเกินไป ซึ่งน้ำฝนจะถูกกองดินขนาดใหญ่ดูดซึมเข้าไปยังรากของต้นไม้ สำหรับแอ่งน้ำขนาดเล็ก อาจใช้พลั่วขุดร่องน้ำ และใช้ดินที่ขุดออกไปสร้างเป็นเนิน ซึ่งเราสามารถปลูกพืชชนิดต่าง ๆ บนเนินนี้ได้ ทั้งไม้ผล ถั่ว ไม้ยืนต้น พืชล้มลุก ต้นเบอร์รี่ พืชสมุนไพรต่าง ๆ รวมถึงพืชชนิดอื่นที่สามารถทานได้ ซึ่งช่วยป้องกันการชะล้างหน้าดิน และยังช่วยกักเก็บน้ำไว้ในรากได้อีกด้วย

swale-889x617

5. ปลูกเห็ดและพืชกินสัตว์

เมื่อเลือกพื้นที่ที่จะปลูกพืชได้แล้ว การวางแผนใช้พื้นที่นั้น ๆ ให้เกิดประโยชน์ในแง่ต่าง ๆ ย่อมเป็นเรื่องที่ดีอย่างแน่นอน ตัวอย่างเช่น แอ่งน้ำมีหน้าที่ช่วยให้น้ำฝนไหลลงดินช้าลง ดังนั้น พืชที่ปลูกอยู่บนเนินจึงได้รับประโยชน์จากน้ำฝนไปด้วย

อย่างไรก็ตาม แอ่งน้ำ ก็เป็นพื้นที่สำหรับให้เห็ดทานได้ หรือเห็ดที่เป็นยาเติบโตได้เช่นกัน แม้ว่าเห็ดหลากชนิด รวมถึงเห็ดนางรม จะสามารถเติบโตได้บนพื้นดินหรือบนไม้เนื้อแข็ง แต่เห็ดเหล่านั้นก็ได้รับน้ำฝนช่วยให้งอกงามได้อย่างเต็มที่ และเพื่อให้เห็ดออกดอก หรือเจริญเติบโตอย่างดีที่สุด ควรจะใช้น้ำฝนแทนการใช้น้ำประปาในการบำรุง

พืชกินสัตว์ไม่ได้ต้องการน้ำเช่นเดียวกับเห็ด เนื่องจากน้ำประปาจะทำให้พืชกินสัตว์ได้รับสารอาหารและความเป็นด่างมากจนเกินไป ตรงกันข้าม พืชเหล่านี้จะพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของพวกมันเมื่อต้องอยู่ในดินที่ไม่มีความชุ่มชื้น

mushroomswoodchips-889x667

6. หมักเบียร์

น้ำฝน สามารถใช้หมักเบียร์ได้ โรงงานผลิตเบียร์พัฒนาวิธีการหมักเบียร์โดยใช้น้ำฝน จนทำให้ผู้ผลิตเบียร์หลายรายหันมาให้ความสนใจต่อการใช้น้ำฝนในการหมักเบียร์มากยิ่งขึ้น

beers-889x592

 

Source: inhabitat

 

 

Previous articlePhilippe Starck ร่วมกับ Arsène-Henry ออกแบบอาคารเก็บไวน์หรู บนความงามของธรรมชาติ
Next articleE-Newsletter Vol.2
Content Writer เว็บไซต์ Builder News สำเร็จการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ วิชาเอกวรรณคดีอังกฤษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปัจจุบันเป็นนักเขียนและผู้สื่อข่าวด้านงานออกแบบ ก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ และสถาปัตยกรรม