ลิ้นชัก: ระบบปรับปรุงบ้าน ทันใจ เสร็จใน 1 ชั่วโมง (Lin Chuk Home Renovation System Finish Within 1 Hour) เหรียญทองแดง จากงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในงาน “The Taipei International Invention Show & Technomart” (INST 2015) ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

ลิ้นชัก คือ ระบบปรับปรุงบ้าน ทันใจ เสร็จใน 1 ชั่วโมง (Lin Chuk Home Renovation System Finish within 1 Hour) นับเป็นนวัตกรรมการก่อสร้างบ้านสำเร็จรูปที่ตอบโจทย์การใช้งานเมื่อเกิดเหตุวิกฤติภัยธรรมชาติ และยังเป็นนวัตกรรมฝีมือคนไทยที่สร้างสรรค์ นอกจากจะก่อสร้างได้รวดเร็ว แข็งแรงทนทาน ยังติดตั้งได้ง่ายร่วมกับโครงสร้างเดิมที่มีอยู่แล้วด้วยการนำแนวคิดของลิ้นชักมาออกแบบ

ลิ้นชัก

อาจารย์ธงเทพ ศิริโสดา อาจารย์ประจำภาควิชา สถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.) ได้อธิบายถึงงานวิจัยครั้งนี้ว่า“จากสถานการณ์น้ำท่วมในอดีตจนกลายเป็นวิกฤตการณ์น้ำท่วมในปัจจุบัน ได้แสดงให้เห็นสถานการณ์บางอย่างของประเทศไทยและคนไทย เกี่ยวกับการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับน้ำได้เป็นอย่างดี จากเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทำให้มีการสูญเสียทรัพย์สิน การฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและอาคารที่อยู่อาศัยในเวลาต่อมา ลิ้นชัก: ระบบปรับปรุงบ้านทันใจเสร็จใน 1 ชั่วโมง จึงเป็นนวัตกรรมการซ่อมแซมบ้านเก่า โดยคงโครงสร้างเดิมไว้แล้วปรับปรุงส่วนต่างๆ ให้มีความสวยงาม แข็งแรง และสามารถใช้งานได้ทันทีในรูปแบบของการทำห้องสำเร็จรูปสำหรับติดตั้งใส่เข้าไปในโครงสร้างที่เตรียมไว้คล้ายกับแนวคิดของลิ้นชัก โดยใช้ระบบรางเลื่อนและระบบประสานทางพิกัด ซึ่งการปรับปรุงบ้านในลักษณะนี้ สามารถทำได้ด้วยเวลาสั้นๆ เพียง 1 ชั่วโมงนอกจากนี้เจ้าของบ้านสามารถปรับเปลี่ยนองค์ประกอบต่าง ๆ ของห้องสำเร็จรูปได้ตามต้องการอีกด้วย”

ความเป็นนวัตกรรม

ระบบปรับปรุงบ้านสามารถก่อสร้างเสร็จทันใจเสร็จใน 1 ชั่วโมง โดยการคงโครงสร้างเดิมไว้ แล้วปรับปรุงส่วนต่าง ๆ ให้มีความสวยงาม แข็งแรง และสามารถใช้งานได้ทันที ในรูปแบบของการทำห้องสำเร็จรูปสำหรับติดตั้งใส่เข้าไปในโครงสร้างที่เตรียมไว้คล้ายกับแนวคิดของลิ้นชัก

การประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์

จากงานวิจัย ลิ้นชัก: ระบบปรับปรุงบ้านทันใจเสร็จใน 1 ชั่วโมง จึงได้มีการพัฒนาและนำออกสู่ตลาด เพื่อลดระยะเวลาการสร้างอาคารและที่อยู่อาศัยให้มีความสะดวกสบาย รวดเร็วต่อการก่อสร้างมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการคิดค้นงานวิจัยและเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมประเภทอาคารที่อยู่อาศัยต่อไป

Lin Chuk 1

รางวัลการันตี

ลิ้นชัก : ระบบปรับปรุงบ้านทันใจเสร็จใน 1 ชั่วโมง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงจากงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในงาน “The Taipei International Invention Show & Technomart” (INST 2015) ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน ซึ่งนับได้ว่าเป็นนวัตกรรมที่น่าจับตามองอย่างมากสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้าง และสามารถจัดจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจซ่อมแซม หรือปรับปรุงบ้านที่ชำรุดทรุดโทรมได้ด้วย ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับชุมชนและขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ด้วยเช่นกัน

Lin Chuk 2

ทั้งนี้ อาจารย์ธงเทพได้กล่าวทิ้งท้ายถึงแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นในการพัฒนาวิจัยว่า “เราจะพัฒนานวัตกรรมวัสดุทดแทนวัสดุจากธรรมชาติ เพื่อช่วยงานก่อสร้างต่อไปอย่างต่อเ

นื่อง เพื่อในอนาคตข้างหน้าเด็กจะได้เรียนรู้ถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับยุคสมัย และช่วยสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านในชนบทให้มีรายได้เพิ่มขึ้นในครัวเรือน”

 

Lin Chuk 4

Lin Chuk 5

Lin Chuk 6


นิตยสาร Builder Vol.34 AUGUST 2016

Previous articleเปิดมิติใหม่กับงานปูพื้นด้วย ConFlexPave นวัตกรรมแผ่นคอนกรีตน้ำหนักเบา และแข็งแกร่งกว่า คอนกรีตทั่วไป
Next articleสร้างมูลค่าเพิ่มให้งานทุกชิ้น คือหัวใจหลักในการทำงาน
กองบรรณาธิการนิตยสาร Builder - เดิมเคยเป็นหนังสือพิมพ์รายปักษ์ ภายใต้ชื่อ Builder News เผยแพร่เนื้อหาข่าวสารเกี่ยวกับวงการธุรกิจก่อสร้างมากว่า 10 ปี ต่อมาจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบมาเป็นนิตยสารรายเดือนในชื่อว่า Builder เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นไปในยุคปัจจุบัน มุ่งนำเสนอเรื่องราวในวงการก่อสร้าง การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การออกแบบตกแต่ง ตลอดจนความรู้เรื่องวัสดุอย่างครบวงจร