“WOODDEN” ผู้ผลิต นำเข้า แปรรูป และจัดจำหน่ายไม้สักจากประเทศเมียนมา แหล่งไม้คุณภาพที่ดีที่สุดในโลกจากป่าธรรมชาติ ได้รับการควบคุมจากกระทรวงทรัพยากรและป่าไม้ในทุกๆ ขั้นตอนของการเก็บเกี่ยวและผลิต ทั้งยังหลีกเลี่ยงการนำเครื่องจักรกลหนักเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการผลิต เพื่อประหยัดพลังงานและรบกวนธรรมชาติให้น้อยที่สุด WOODDEN จึงเป็นแบรนด์ไม้สักที่ได้รับความไว้วางใจให้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการสำคัญทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมาย

นอกจากไม้สักแล้ว WOODDEN ยังมี ไม้เอนจิเนียร์ (Engineered Wood) ที่ถูกพัฒนาเพื่อทดแทนไม้จริง มีโครงสร้างทั้งหมด 3 ชั้น โดยชั้นแรก ผิวหน้าของไม้เอนจิเนียร์จะถูกทำสีได้หลากหลาย ตามชนิดของหน้าไม้ที่เลือกใช้ และเคลือบด้วย UV Acrylic Lacquer 7 ชั้น เพื่อความแข็งแรงคงทน อีกทั้งยังสามารถขัดทำสีใหม่ได้ ส่วนชั้นที่สองจะเป็นผิวไม้จริงหนา 3-4 มิลลิเมตร และชั้นที่สาม จะเป็นชั้นไม้อัดสลับเสี้ยนไม้ 7 ชั้น เพื่อลดการหดขยายของไม้ตัวจริง

สำหรับการติดตั้งจะใช้วิธีติดตั้งแบบเข้าลิ้นร่อง โดยส่วนประกอบทั้งหมดของไม้เอนจิเนียร์นั้นได้รับมาตรฐาน E1 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลสำหรับพื้นไม้และเฟอร์นิเจอร์ที่ปล่อยสารฟอร์มาดีไฮล์ไม่เกิน 0.75 ppm เป็นมิตรต่อผู้ใช้งาน เหมาะแก่การนำไปตกแต่งพื้นและงานภายใน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับบ้านพักอาศัย คอนโดมิเนียม หรือโรงแรมได้อย่างสวยงาม ด้วยคุณสมบัติคงตัวสูง หดขยายน้อย และง่ายต่อการติดตั้ง จึงทำให้ไม้เอนจิเนียร์สามารถตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ในการออกแบบและเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย

ร่วมสัมผัสเสน่ห์ของพื้นผิว ลวดลาย และคุณสมบัติพิเศษของ WOODDEN ด้วยตัวเอง ที่บูธหมายเลข A103 ภายในงาน ACT Forum’19 ครั้งแรกของงานประชุมนานาชาติทางสถาปัตยกรรมและแสดงเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่ครอบคลุมที่สุดในประเทศ ระหว่างวันที่ 14 – 17 พฤศจิกายน 2562 ณ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ เมืองทองธานี