‘Vauni’ ดีไซน์สตูดิโอและบริษัทผู้ผลิตเตาผิงเอทานอลจากสวีเดน ริเริ่มผลิตเตาผิงประดับตกแต่งจากโลหะขึ้นทั้งหมด 5 ชิ้น ภายใต้ชื่อ Cupola Collection อย่าง Stellar Black, Frozen Grey และ Nordic Rust ที่ได้ฤกษ์เปิดตัวไปเมื่อปี 2011

เตาผิงครึ่งวงกลมที่เห็นอยู่นี้ใช้ไบโอเอทานอลเป็นเชื้อเพลิง ไม่ก่อให้เกิดควันหรือเถ้าถ่าน ทั้งยังปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และไอน้ำออกมาน้อยมาก จึงไม่จำเป็นต้องใช้ปล่องควันควบคู่อีกต่อไป โดย Cupola นี้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางยาว 31.8 นิ้ว และลึก 13.7 นิ้ว มีฐานเชื้อเพลิงเอทานอลที่ถูกออกแบบมาให้ขนาดพอดีกับฐานของเตาผิง

เตาผิง Cupola นับเป็นเตาผิงคุณภาพชิ้นหนึ่งของโลกก็ว่าได้ ความแตกต่างจากเตาผิงทั่วไปก็คือ ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ติดบนผนัง มีรูปแบบและลักษณะการดีไซน์ที่เหมาะกับบ้านหลายแบบ นับเป็นสินค้าประดับตกแต่งชิ้นหนึ่งของบ้านที่ติดตั้งได้ง่าย รวมถึงมีความพิเศษตรงที่สามารถติดตั้งได้กับผนังที่ทำจากวัสดุหลากหลายรูปแบบ

cdnassets.hw2
Courtesy Vauni, Cupola in Nordic Rust
cdnassets.hw3
Courtesy Vauni, Cupola in Nebula Red
cdnassets.hw4
Courtesy Vauni

Source: architectmagazine