บริษัท TWF ผู้ผลิต จำหน่าย และให้เช่าอุปกรณ์การขุดเจาะจากประเทศออสเตรีย นำเสนออุปกรณ์ขุดเจาะรูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง ช่วยทุ่นแรงและลดค่าใช้จ่ายในการทำงาน อีกทั้งยังมีการรับรองมาตราฐานความปลอดภัยทั้งในประเทศยุโรปและประเทศอังกฤษ

อุปกรณ์ตัวนี้ใช้ในการขุดเจาะดินไม่ว่าจะเป็นการขุดเพื่อความลึกหรือขยายแนว มีลักษณะเป็นแผ่นกั้นเพื่อกันไม่ให้ดินถล่มใส่ร่องที่ขุดเอาไว้และเป็นการขุดแบบที่ดินจะไม่กระจายออกจากพื้นที่มากนัก ใช้ในการวางท่อต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการวางท่อแบบธรรมดาหรือการวางท่อแบบซับซ่อนโดยเฉาะการวางท่อในเมือง ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นต่อการขุดเจาะเลยก็ว่าได้ นอกจากจะมีประสิทธิภาพสูงแล้วเครื่องขุดเจาะตัวนี้ยังมีหลายแบบหลายขนาด เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าและเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานต่าง ๆ

อุปกรณ์ขุดเจาะจะมีตั้งแต่ขนาดเล็ก รุ่น Light Weight Shoring 100 เครื่องจักรขนาด 9-13 ตัน ใช้ขุดหลุมได้ลึก 3 เมตร รุ่น Pile Chamber 400 ขนาด 9-13 ตัน ขุดหลุมได้ลึกถึง 6 เมตรสำหรับการวางท่อแบบซับซ้อน รุ่น Single Slide Rail Shoring ขนาด18-30 ตัน ขุดได้ลึก 3.80 เมตร ใช้ระบบขุดเจาะแบบรางเลื่อนเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมมากที่สุด และยังมีรุ่นอื่น ๆ อีกมากมาย และถึงแม้ว่าอุปกรณ์เหล่านี้จะมีขนาดใหญ่แต่ก็เคลื่อนย้ายสะดวกและเหมาะกับการใช้งานขุดเจาะทุกประเภท

สำหรับงานที่มีลักษณะเฉพาะ ทาง TWF สามารถสั่งทำเครื่องมือพิเศษให้ลูกค้า ขนาดตั้งแต่ 2-7 เมตร เพื่อให้ตรงตามลักษณะงานและความต้องการของลูกค้า อีกทั้งยังมีอะไหล่สำรองหากชิ้นส่วนใดชิ้นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์หายไป นอกจากจะสะดวกต่อการใช้งานแล้ว ยังช่วยในเรื่องของการประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างคนงาน และช่วยประหยัดเวลาในการทำงานได้อีกด้วย