บริษัท ไทย ไทโย เต็นท์ จำกัด

BOOTH NO : D108

ประตู Jetter ประตูเปิด-ปิด อัตโนมัติ ทำให้การย้อนกลับอัตโนมัติและการเลื่อนขึ้นด้านบนของแผ่นประตู(Sheet) เป็นจริงได้ แผ่นประตูจะเลื่อนขึ้นด้านบนเมื่อตรวจพบการสัมผัสขณะเลื่อนลง กรณีประตูหลุดก็จะย้อนกลับที่เดิมโดยอัตโนมัติตลอดจนไร้เสียงรบกวนขณะเคลื่อนที่