“EXTENSION SOCKET” หรือรางปลั๊กพ่วง จาก NANO ELECTRIC PRODUCT เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความปลอดภัย ด้วยระบบป้องกันไฟกระชาก ตัดไฟอัตโนมัติ เสียบแน่น มีม่านนิรมัย ความพิเศษของตัวสินค้านอกเหนือจากเต้ารับ 3 ช่องและ 4 ช่องแล้ว ยังมีช่องจ่ายไฟแบบ USB อีกด้วย เป็นสินค้าที่ได้รับคุณภาพการส่งออกมาตรฐานสากล มอก. , IEC, ISO9001, ISO14001 รวมถึง Green Industry ระดับที่ 3 จากกระทรวงอุตสาหกรรม

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถหาซื้อสินค้าได้แล้วที่ร้านค้าอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าทั่วไป เเละสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.nano-product.com/TH/index.html หรือโทร 02 – 899- 5007