เครื่องตรวจโลหะแบบเดินผ่าน Ceia รุ่น HIPE PLUS

สามารถตรวจจับโลหะและโลหะผสมได้Œทุกชนิด รวมทั้งอาวุธที่ผลิตจากโลหะชนิดพิเศษ เซ็นเซอร์การตรวจจับโลหะ 60 โซน มีความละเอียดในการตรวจจับสูงผ‹่านมาตรฐาน NIJ-0601.02 ไม่อันตรายต่อผู้ใช้เครื่องช่วยกระตุ้นหัวใจ
สตรีมีครรภ์ เด็ก และเครื่องมือสื่อสาร ติดตั้งง่าย ประหยัดเวลา หลายองค์กรให้Œความไว้Œวางใจ อาทิเช่‹น ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ การรถไฟแ‹ห่งประเทศไทย และห้Œางสรรพสินค้าชั้นนำ

CREATUS CORPORATION LTD.