กระเบื้อง

คอลเลคชั่นใหม่‹ล่‹าสุดจากประเทศอิตาลีและประเทศสเปน เปี่‚›ยมไปดŒวยคุณภาพและงานดีไซน์ระดับพรีเมี่ยม ในรูปแบบ 3 สไตล์ ได้แก่‹ Vintage Loft กระเบื้องลายอิฐ ลายหินอ่อน และลายไม้Œ, Boutique Collection กระเบื้อง Patchwork เต็มไปด้Œวยความวิจิตรงดงามอย‹างมีเอกลักษณ์ และ Super Size กระเบื้องขนาดใหญ่‹พิเศษ 1.50 x 3.00 เมตร สร้างสรรค์ลวดลายแบบหินอ่อนอราเบสกาโตได้สวยงามไร้Œที่ติ

GRAND HOME MART CO.,LTD.