ในมุมมองของผู้ขับขี่ทั้งหลาย เมื่อต้องขับรถผ่านเขตก่อสร้าง รวมถึงเส้นทางที่มีการซ่อมแซมอยู่นั้น ก็คงมีเรื่องให้หงุดหงิด รำคาญใจกันอย่างแน่นอน และสำหรับรถยนต์ไร้คนขับ ความวุ่นวายบนท้องถนนที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกวัน รวมถึงกฎ ระเบียบ สัญลักษณ์ต่าง ๆ ในแต่ละบริเวณซึ่งเป็นพื้นที่ก่อสร้าง ก็ล้วนมีความแตกต่างกันในแต่ละแห่ง จนทำให้เกิดปัญหากับรถยนต์ที่ไม่ได้ผ่านการควบคุมโดยมนุษย์

คงจะไม่ใช่เรื่องยากสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนในการตีความสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในเขตก่อสร้าง อย่างเช่น ธงสัญลักษณ์ หรือป้ายจราจร จนสามารถตัดสินใจจัดการกับความยุ่งยากที่เกิดขึ้นในขณะนั้น และพารถของตนออกจากบริเวณก่อสร้างได้อย่างปลอดภัย แต่กับระบบควบคุมรถยนต์ไร้คนขับนั้น Aarian Marshall ได้อธิบายไว้ในเว็บไซต์ Wired ถึงปัญหาของรถยนต์ไร้คนขับไว้ว่า เมื่อต้องขับรถผ่านเขตก่อสร้าง กระแสไฟฟ้าของรถยนต์ไร้คนขับจะเกินพิกัด จนก่อให้เกิดปัญหาตามมา ซึ่งวิศวกรยังคงวางแผนแก้ปัญหานี้อยู่ โดยปัญหาดังกล่าว อาจส่งผลกระทบไปถึงการตัดสินใจซื้อรถยนต์ไร้คนขับ ทำให้การตัดสินใจต้องชะลอ หรือหยุดชะงักลงก็เป็นได้

Contruction_TA-496153470-web
wired

Source: architectmagazine