Guangzhou Electrical Building Technology 2016, Asia’s premier platform for the electrical engineering, building and home automation markets. สุดยอดเวทีแสดงวัสดุและผลิตภัณฑ์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า การก่อสร้าง และนวัตกรรมอัตโนมัติสำหรับที่อยู่อาศัย แห่งภูมิภาคเอเชีย

รายละเอียดการจัดงาน
วันที่: 9 – 12 มิถุนายน 2559
สถานที่: ศูนย์นำเข้าและส่งออกสินค้า China Import and Export Fair Complex เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน
เว็บไซต์: www.building.messefrankfurt.com.cn