นายอารักษ์ สุขสวัสดิ์ (ที่1จากขวา) นายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องเรือนไทย พร้อมด้วยนายพิศิษฐ์ ปัทมะสัตยาสนธิ ประธานบริหาร บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เฟิร์น จำกัด, นายวรรธนะ เจริญนวรัตน์ ประธานบริหาร บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), นายไพบูลย์ พินิตกาญจนพันธุ์ ประธานบริหาร บริษัท พิโคที อินเตอร์เนชชั่นแนล จำกัด และ นายจิรวัฒน์ ตั้งกิจงามวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมดีสวัสดิ์ จำกัด ร่วมเสวนาในหัวข้อ “มุมมองอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์กับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน” ในงานประชุมสามัญประจำปี 2558 พร้อมจัดงานเลี้ยงครบรอบ 36 ปีการก่อตั้งสมาคมเครื่องเรือนไทย เพื่อให้สมาชิกสมาคมและผู้ประกอบการ ได้ร่วมพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทัศนคติ และรับฟังข้อมูลใหม่ ๆ ที่น่าสนใจ ณ ห้อง Ballroom 1 ชั้น 5 โรงแรม S31 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้