เชิญร่วมสัมมนา อสังหาอาเซียน พบนายหน้า VS นักพัฒนาอสังหาฯ จากอินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ จีน ญี่ปุ่น เวียดนาม พม่า มาให้ข้อมูลเชิงเทคนิค ความต้องการซื้อ-ขาย และรับข้อมูลจากภาคสนาม สำรวจจาก AREA

2016 ARENA Convention and Expo (Asean Real Estate Network Alliance)
วันศุกร์ที่ 26 – เสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559 เวลา 08:30 – 17:00 น. ณ โรงแรมอโนมา ถ.ราชดำริ

ค่าลงทะเบียน
ท่านละ 3,000 บาท (ยังไม่รวม Vat 7%)
กรณีนิติบุคคล สามารถหัก ณ ที่จ่ายได้ 3%

สนใจละทะเบียน คลิกที่นี่