โครงการ บ้านแสงจันท์ โดยโรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี โดยโรงพยาบาลพระปกเกล้าเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 755 เตียง จากสถิติผู้ป่วยที่รับเป็นผู้ป่วยในของปีงบประมาณ 2561 เป็นผู้ป่วยที่ใช้สิทธิ์ผู้มีรายได้น้อยและมีภูมิลำเนาอยู่ต่างอำเภอจำนวน 22,381 ราย รวมทั้งผู้ที่ส่งตัวมารักษาจากต่างจังหวัดจำนวน 5,500 ราย โดยเฉลี่ยผู้ป่วยใน มีวันนอนเฉลี่ยคนละ 5 วัน และยังมีผู้ป่วยนอกที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวัน ซึ่งทั้งผู้ป่วยและญาติมีความจำเป็นต้องการที่พักพิงระหว่างเข้ารับการรักษา

อาคารพักพิง จึงถูกสร้างขึ้นมาสำหรับผู้ป่วยและญาติในโรงพยาบาลพระปกเกล้า ซึ่งอาคารหลังนี้เป็นการออกแบบก่อสร้างของคุณแพท-รัณนภันต์ ยั่งยืนพูนชัย ร่วมกับบริษัท Code Architecture โดยตัวอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น ประกอบด้วยห้องพักเดี่ยว 9 ห้อง และห้องพักรวมแยกชาย-หญิง 8 ห้อง รับผู้เข้าพักได้ประมาณ 180 เตียง งบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้าง ประมาณ 25 ล้านบาท โดยจะประกอบไปด้วยห้องพัก ห้อง Living Room ห้องปฐมพยาบาล ห้องซักล้าง ห้องสำหรับตั้งโรงทาน เตียงเหล็ก 2 ชั้นพร้อมที่นอน พัดลมโคจร 18 นิ้ว ลิฟต์ขนส่งผู้ป่วยขนาดเล็ก สวนออกกำลังกาย และสวนสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ

คุณแพท-รัณนภันต์ ยั่งยืนพูนชัย Cr. https://music.trueid.net/detail/ZV4615O6Pgjp

ทั้งนี้ จึงขอเชิญทุกท่านร่วมปันสุขให้แก่ผู้ป่วยและญาติผู้ยากไร้ด้วยการร่วมบริจาคทุนเพื่อก่อสร้างอาคารพักพิงแห่งนี้ และที่สำคัญหากท่านมีความสนใจในการบริจาควัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อการก่อสร้าง และเครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการร่วมต่อลมหายใจของชีวิตผู้ป่วยและญาติผู้ยากไร้ให้มีที่พักพิงก็จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

  • บริจาคด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานการเงิน อาคารประชาธิปกศักดิเดชน์ ชั้น 6
  • โอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 980-6-52333-4 ชื่อบัญชี โรงพยาบาลพระปกเกล้า (เงินบริจาค)

รายการวัสดุครุภัณฑ์

รายละเอียดโครงการ