ดร.ธีรธร ธาราไชย กรรมการบริษัท และรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและธุรการ  บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (PPS) ได้รับเชิญจาก อ.ชิษณุ อัมพรายน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมงานเสวนาพร้อมแชร์ประสบการณ์ชีวิตจริงหลังศึกษาจบ และการเริ่มต้นชีวิตทำงาน ในหัวข้อ “Life after graduation” แก่นักศึกษาที่ใกล้สำเร็จการศึกษาในงานปัจฉิมนิเทศน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อสร้างเครือข่ายวิศวกรที่ดีแก่นักศึกษาภายใต้โครงการวิศวกรสีขาว ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เมื่อเร็วๆนี้