“HomeForest” แอปพลิเคชัน 3D อัจฉริยะ เปลี่ยนพื้นที่บ้านให้เป็นพื้นที่ธรรมชาติบำบัด ในรูปแบบเสมือนจริง

150

HomeForest แอปพลิเคชัน 3D อัจฉริยะ ที่ได้รับรางวัล Davidson Prize ครั้งแรก ผ่านการพัฒนาโดยทีมสหสาขาวิชาชีพต่าง ๆ เช่น Haptic สถาปนิก ,Squint/Opera บริษัทออกแบบดิจิทัล, Coda to Coda นักออกแบบเสียง, Yaoyao Meng ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบชีวภาพ และ LionHeart นักกวีนิพนธ์

HomeForest พัฒนาขึ้นมาเพื่อสร้างระบบนิเวศดิจิทัลให้กับบ้าน ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยมีแนวคิดจาก ชินริน-โยกุ ในภาษาญี่ปุ่น ที่มีความหมายว่าการอาบป่าหรือวิธีการชำระล้างร่างกายด้วยธรรมชาติ โดยการใช้สิ่งแวดล้อมผ่านเข้าสู่ร่างกายด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 ได้แก่ รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส ผ่านการฝึกเดินในธรรมชาติเพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจ

HomeForest เป็นเครื่องมือดิจิทัลที่มีการสื่อสารในโลกของตัวเอง ผ่านการสร้างคู่แฝดดิจิทัลระหว่างบ้านที่ผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีเสมือนจริงในรูปแบบ HomeKit เพื่อสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่ผสมผสานความเป็นอยู่ที่ดีเข้ากับกิจวัตรของแต่ละบุคคล โดยใช้ร่วมกับอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้ว เช่น หน้าจอ คอมพิวเตอร์หรือโทรทัศน์ ไฟอัจฉริยะ ลำโพง และหูฟัง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Internet of Things ของบ้าน

นอกจากนี้ยังได้เพิ่มฟีเจอร์เอฟเฟ็กต์เสมือนจริง เพื่อเปลี่ยนพื้นที่ในบ้านผ่านการเล่าเรื่อง เสียง กลิ่น แสง และการฉายภาพที่สมจริง ผ่านองค์ประกอบหลักคือเสียงสิ่งมีชีวิตและการเคลื่อนไหวของป่าเสมือนจริงในรูปแบบของ ASMR เพื่อสร้างความรู้สึกสบายผ่อนคลายจากการฟังเสียงของธรรมชาติ

องค์ประกอบต่าง ๆ ของ HomeForest ผ่านการสร้างภาพแบบจำลอง 3 มิติ ดิจิตอลเชิงคำนวณขั้นสูงใน Unreal Engine หรือเครื่องมือที่ใช้พัฒนาแอปพลิเคชันด้านกราฟิกและเกมที่ได้รับความนิยมสูงสุด ในขณะที่เสียง Soundtrack ได้รับการพัฒนาผ่านเทคโนโลยี Binaural Soundtrack ที่จะสร้างเสียงรอบทิศทางได้ถึง 360 องศา ให้รับรู้ถึงตำแหน่งเสียงได้รอบตัว

แท้จริงแล้ว HomeForest มีจุดมุ่งหมายเพื่อบำบัดความเครียดในช่วง Work From Home ผ่านการจำลอง ชินริน-โยกุ ในรูปแบบเสมือนจริงที่เชื่อมโยงไว้กับบ้าน

Source

https://www.dezeen.com/2021/06/16/davidson-prize-winner-homeforest-smart-tech-forest-bathing/