Marsk Tower โครงสร้างหอดูดาวเหล็กสูง 25 เมตร ตั้งอยู่ในบริเวณที่ลุ่มของอุทยานแห่งชาติ Wadden Sea ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติยอดนิยมของประเทศเดนมาร์ก เนื่องจากสามารถมองเห็นภูมิประเทศที่สวยงามของสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติของอุทยาน ออกแบบโดย BIG  ออฟฟิศออกแบบสถาปัตยกรรมที่สนุกที่สุด ก่อตั้งโดย Bjarke Ingels สถาปนิกผู้ได้ชื่อว่าพ่อมดสถาปนิก

Marsk Tower เป็นโปรเจกต์การออกแบบหอดูดาวและชมวิวทิวทัศน์โดยรอบของอุทยานแห่งชาติ Wadden Sea ซึ่งอุทยานเป็นพื้นที่ที่อุดมไปด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนเป็นสถานที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติและการดูนกแห่งหนึ่งของประเทศเดนมาร์ก

การออกแบบหอดูดาวครั้งนี้เป็นความร่วมมือของหน่วยงานท้องถิ่นและ Marsk Camp Group เพื่อสร้างประสบการณ์ในการเดินชมวิวทิวทัศน์ของอุทยานที่ได้รับมุมมองที่แปลกใหม่ให้แก่นักท่องเที่ยว ผ่านงานออกแบบสถาปัตยกรรม

ด้านการออกแบบ Marsk Tower ได้ดีไซน์ให้มีลักษณะคล้ายกับประติมากรรมที่โผล่ออกจากพื้นดินเป็นแนวนอน ผ่านรูปทรงบันไดเกลียวเหล็กคู่ที่บิดแกนกลางของบันไดเป็นรูปทรง Spiral หรือเส้นโค้งก้นหอย ที่เลือกใช้วัสดุหลักเป็นเหล็ก ทำให้เกิดความรู้สึกว่ากำลังเคลื่อนไหว หมุนวนไม่สิ้นสุด และยังทำให้รู้สึกใกล้ชิดกับธรรมชาติอีกด้วย

นอกจากนี้ระหว่างทางเดินขึ้นหอดูดาวได้มีจุดเด่นตรงที่ความโค้งของตัวหอดูดาว ที่ทำให้มองเห็นเส้นตัดขอบฟ้า ขณะที่เชิงของหอดูดาวสามารถมองเห็นวิวได้ไกลถึง 4 กิโลเมตรและด้านบนของหอดูดาวได้มีการสร้างจุดชมวิวขนาด 110 ตารางเมตร พร้อมวิวทิวทัศน์แบบพาราโนมาที่ทอดยาวไปถึงเมือง Esbjerg หมู่เกาะ Rømø และ Sylt และเหนือทะเลวาดเดนไปจนถึงทะเลเหนือ

Source

https://www.designboom.com/architecture/bjarke-ingels-group-big-mark-tower-spiraling-observation-helix-open-public-denmark-08-11-2021/

https://www.archdaily.com/966611/marsk-tower-big