Responsibilities :
 • รับผิดชอบ บทบาทและภารกิจด้าน การบริหารการจัดการและการวางแผน รวมถึงการควบคุมการดำเนินการให้ตรงต่อเวลาที่กำหนด
 • สนับสนุน งานด้านข้อมูล รายละเอียดต่างๆ และ งานเอกสาร ให้กับฝ่าย/ แผนก ภายในองค์กร
 • นำเสนองบประมาณค่าใช้จ่าย และแนวทางการบริหารจัดการ ต่อ OP Manager
 • ให้ข้อเสนอและแนะนำการทำงานต่อ พนักงานในฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • นำเสนอแนวคิดใหม่สำหรับการทำงาน เพื่อเป็นการพัฒนาการทำงานของฝ่าย OPERATION
 • จัดเตรียมและดำเนินการด้านเอกสารต่างๆ สำหรับงานแสดงสินค้า และควบคุมงาน On site ในด้านต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications :
  • เพศชาย / หญิง อายุ 20 – 35 ปี
  • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
  • ประสบการณ์การทำงาน : 3 – 5 ปี ในสายงาน Exposition (ตำแหน่ง Senior)
  • สามารถใช้โปรแกรม AUTO CAD
  • สามารถปฏิบัติงานกราฟฟิค และงาน Design 2D 3D ในระดับพื้นฐาน
  • คล่องตัวและมีความยืดหยุ่นในการทำงานสูง
  • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
**หากมีทักษะทางด้านภาษา อังกฤษ และ ภาษาจีน จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ [/td_block_text_with_title][/vc_column_inner][/vc_row_inner]

ตำแหน่ง PR & Activities Senior / Supervisor

Responsibilities:

 • Create and deliver Press Release, Online Content, Executive Speech, MC Script.
 • Assist to contribute the development of strategic marketing, advertising and public relations plans for the TTF brand portfolio.
 • Arrange company events such as Press Conference, Seminar, Activities, etc.
 • Create idea and design artwork for advertisement and support the company to design sales tools such advertising artwork, presentation, banner etc.
 • Collaborate with Operations, Online Content, Electronic Media and Sales to manage projects such as websites, creative design, promotion of exhibition, activities.
 • Creatively accomplish marketing objectives within budget guidelines.

Qualifications:

 • Bachelor/Master’s Degree in Communication Arts, Marketing, Management, or any related fields
 • Preferable at least 2-3 years working experience. Exhibition Organizer or Media Agency experience would be advantage
 • Self-motivated, ability to work in team and high responsibility
 • Ability to manage and supervise multiple projects simultaneously
 • Creativity
 • Excellent communication and presentation skills
 • Excellent command of both written and spoken English
 • MS office proficiency

ตำแหน่ง Sales Representative

Responsibilities :

 • Sales for Exhibitor Space of company project.
 • Selling advertising materials in magazines and websites.
 • Responsible for sales target.
 • Compliance with company policies and sales plans.
 • Have skills in closing, persuading, responding to arguments. And the problem solved very well.
 • Customer service and customer service as a representative of the company.
 • Gather important marketing information, comments, or customer needs.
 • Generate sales leads for our exhibition portfolio in Asian.
 • To oversee and manage the entire exhibition process by executing set activity schedule and understanding of all stages of exhibition processes in order to ensure all exhibition processes run smoothly.
 • Be involved with selling to prospective clients and approach exhibitors on a regular basis.
 • To work with the operation, marketing and sales team to lead the project team toward success.
 • To identify problem issues, develop all aspects of exhibition project and propose the project development for the related fields.
 • Complete other ad-hoc tasks as needed.

Qualifications :

 • Male / Female Thai Nationality
 • Bachelor’s degree in MICE, Hotel or related Sales and Marketing, any field.
 • Fluent in verbal and written English (other languages are a plus)
 • Curiosity and self-confidence to learn, improve, and challenge
 • Good personality, good looking, ability and to work under pressure with a tight deadline.
 • Excellent communications and service-minded.
 • Strong presentation, interpersonal, problem solving and decision-making skills.
 • Own transportation will be advantage.
 • Experience in Exhibition Organizer would be advantage.
 • New graduate is welcome.

ตำแหน่ง TeleSales

Responsibilities:

 • Contacting potential or existing customers to inform them about a product or services.
 • Answering questions about products or the company.
 • Asking questions to understand customer requirements, and arranging appointments with successful conversions.
 • Directing prospects to the Field Sales team when needed.
 • Entering and updating customer information in the database.
 • Taking and processing orders in an accurate manner.
 • Handling grievances to preserve the company’s reputation.

Qualifications:

 • Male / Female Thai Nationality
 • Age not over 30 years
 • Bachelor’s degree or higher in any related field.ประสบการณ์(ปี) : 1 – 3
 • Ability to learn about products and services and describe/explain them to prospects
 • Excellent communication and interpersonal skills.
 • Cool-tempered and able to handle rejection.
 • Outstanding negotiation skills with the ability to resolve issues and address complaints.
 • New graduate is welcome.

[/vc_column][/vc_row]
[/tdc_zone]