ตอบคำถามคาใจหลายคนที่คิดรักษาความปลอดภัยด้วยกล้องวงจรปิดหรือ CCTV กับกฎหมาย “PDPA” หรือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Thailand’s Personal Data Protection Act B.E. 2562 (2019) : PDPA) ที่พร้อมบังคับใช้เต็มรูปแบบในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 นี้

PDPA คือ กฎหมายที่กำหนดขึ้นเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ไม่ให้ถูกจัดเก็บหรือนำไปใช้โดยไม่แจ้งให้ทราบ และ/หรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ทำให้มีหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องและกังวล ไม่ว่าจะเป็นช่างภาพ บริษัทที่เก็บข้อมูลลูกค้า ไปจนถึงนักออกแบบหรือสถาปนิกและเจ้าของบ้านที่ต้องการติดกล้องวงจรปิด ว่าสามารถทำได้หรือไม่ หรือมีเงื่อนไขอะไรไหมหากต้องการติดตั้ง

ตามหลักการทำงาน กล้องวงจรปิดจะบันทึกข้อมูลภาพวิดีโอที่อาจมีใบหน้าบุคคลต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล แต่หากเป็นการเก็บข้อมูลเพื่อประโยชน์ส่วนตน ก็จะได้รับข้อยกเว้นตามที่มาตรา 4(1) บัญญัติว่าพระราชบัญญัตินี้ไม่ใช้บังคับแก่การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมในครอบครัวของบุคคลนั้นเท่านั้น โดยไม่ต้องพิจารณาถึงฐานในการประมวลผลตามกฎหมายแต่อย่างใด และไม่ต้องแจ้งว่าเราติดกล้องวงจรปิดด้วย

อย่างไรก็ตามหากเป็นการใช้งานในหน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ คือ การประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate interest) ฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่แสดงให้เห็นว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นไปเพื่อผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย และมีความสำคัญไม่น้อยกว่าสิทธิพื้นฐานของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

Sources:

Previous articleKOMAME COMMONS อาคารที่ถูกรีโนเวทเพื่อป้องกันแผ่นดินไหวในแดนปลาดิบโดยเฉพาะ
Next articleเปิดฝาทาได้เลย! RTB Paint สีย้อมไม้สูตรน้ำ Wood Stain สวย ซึมลึก ทนทาน