Home Tags กรมทางหลวง

Tag: กรมทางหลวง

กรมทางหลวง ดำเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน ช่วงที่ 1 แล้วเสร็จ ชูเป็นต้นแบบของโครงการในช่วงต่อๆไป

0
คุณอภิรัฐ  ไชยวงศ์น้อย รองอธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ตามที่กรมทางหลวงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟ ช่วงกรุงเทพมหานคร –...

นับถอยหลังตำนานถนนพระราม 2 ล่าสุดเตรียมก่อสร้างทางยกระดับแล้ว

0
ถนนพระราม 2 ถือเป็นถนนที่มีปัญหาการจราจรติดขัดมาอย่างยาวนาน เนื่องจากเปนเส้นทางหลักที่มุ่งสู่แหล่งท่องเที่ยวและภาคใต้ รวมทั้งมีการ “ซ่อม-สร้าง”...
ถนนสร้างชาติ

“A road forms nation” – ถนนสร้างชาติ

0
‘ถนนสร้างชาติ’ คำกล่าวนี้คือความเป็นจริง เพราะถนนเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาประเทศ การเข้าถึงของถนนนั้นได้พาความเจริญเข้าไปสู่ท้องที่ในถิ่นทุรกันดาร นำพาระบบสาธารณปูโภคเข้าไปดูแลประชาชนอย่างทั่วถึง จึงกล่าวได้ว่า การที่ประเทศเจริญขึ้นมาอย่างทุกวันนี้ ส่วนหนึ่งนั่นก็เพราะกรมทางหลวงได้บุกบั่นสร้างถนนหนทางไปยังพื้นที่ห่างไกล...
เฝ้าระวัง "20 จุดเสี่ยงในกรุงเทพ" ฝนตกหนักระบายน้ำไม่ทัน

เฝ้าระวัง “20 จุดเสี่ยงในกรุงเทพ” ฝนตกหนักระบายน้ำไม่ทัน

กรมทางหลวง เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วม จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง 20 จุดเสี่ยงในกรุงเทพ และปริมณฑล ดูแลสถานการณ์...