Home Tags ซีเมนต์โฟม

Tag: ซีเมนต์โฟม

ผนังประกอบสำเร็จรูปซีเมนต์โฟม

Speedwall ผนังประกอบสำเร็จรูปซีเมนต์โฟม เพื่องานก่อสร้าง

0
การก่อสร้างที่รวดเร็ว แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ย่อมช่วยให้เจ้าของโครงการประหยัดต้นทุนการก่อสร้าง ทั้งยังช่วยแก้ปัญหาแรงงานขาดแคลนได้ด้วย ดังนั้นผู้รับเหมาและเจ้าของโครงการทั้งหลายจึงต่างมองหาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ให้ประสิทธิภาพสูงสำหรับงานก่อสร้างมาตอบโจทย์ดังกล่าว ผนังประกอบสำเร็จรูปซีเมนต์โฟม (EPS Concrete...

“บ้านโฟมซีเมนต์” ทางเลือกใหม่ในการก่อสร้างที่อยู่อาศัย

0
ในปัจจุบันการก่อสร้างอาคารในประเทศไทยเรานั้นดูเหมือนว่า ทางผู้รับเหมาก่อสร้างต้องการหาอะไรก็ได้ที่สามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้นกว่าเดิม ใช้แรงงานน้อยลงกว่าเดิม อันเป็นเหตุเพราะแรงงานเริ่มหาได้ยาก ส่วนเจ้าของบ้านนั้น ก็จะมองหาวัสดุหรือขบวนการก่อสร้างใหม่ๆ ที่สามารถลดความร้อนภายในอาคารลง...