Home Tags บ้านโบราณ

Tag: บ้านโบราณ

บ้านเสานัก

ร่องรอยชีวิตวันวาน ณ บ้านเสานัก

0
ในวันที่ผู้คนหันมาให้ความสนใจพิพิธภัณฑ์เอกชนมากขึ้น จากข่าวคราวการมีอยู่และพยายามคงอยู่ของพิพิธภัณฑ์ส่วนบุคคลหลายแห่ง ก็เป็นข้อดีว่าเราได้เห็นถึงความตั้งใจจริงในการอนุรักษ์สถานที่ที่เปี่ยมไปด้วยร่องรอยชีวิตในอดีตและคุณค่าของงานสถาปัตยกรรมเอาไว้ด้วยหัวใจ เช่นเดียวกันกับ ‘บ้านเสานัก’ ในจังหวัดลำปาง จากอดีต 'บ้านเสานัก' มีที่มาของชื่อตามลักษณะของโครงสร้างของบ้าน ซึ่งคำว่า 'นัก'...

อุ่นรักในเรือนอดีต ‘โฮงเจ้าฟองคำ’

ในบรรดาหัวเมืองฝ่ายเหนือในอดีต ‘นครน่าน’ หรือจังหวัดน่านในปัจจุบัน เป็นหนึ่งในนครของวันวานที่มีเรื่องราวที่น่าจดจำเป็นของตัวเอง พื้นที่หลายแห่งในจังหวัดเล็กๆ แห่งนี้จึงอบอวลไปด้วยกลิ่นอายของความทรงจำ ทั้งที่รับรู้ได้จากเรื่องเล่าขาน...
บ้านโบราณ

บ้านโบราณ กรุงโซล ผสานความร่วมสมัยและวัฒนธรรมดั้งเดิมได้อย่างลงตัวจนคุณต้องหลงใหล

บ้านโบราณ ที่เห็นอยู่นี้ ตั้งอยู่ที่ซินโซลดง หมู่บ้านบุกชอนฮันอ๊ก กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดยได้รับการปรับปรุงจาก...