Home Tags ประวัติศาสตร์

Tag: ประวัติศาสตร์

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาวแอฟริกัน-อเมริกันเปิดแล้วที่ กรุงวอชิงตัน ดี ซี หลังสร้างกว่า 4 ปี

หลังจากใช้เวลาก่อสร้างนานถึง 4 ปี พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาวแอฟริกัน-อเมริกัน หรือ NMAAHC ในกรุงวอชิงตัน...

ร่องรอยคุมขังในสวนสวย

ทุกพื้นที่ล้วนมีอดีตเป็นของตัวเอง ทว่าเราผู้มาทีหลังหรือสัญจรผ่านทางก็อาจจะไม่ได้ทราบที่มา หรือรู้จักอดีตของสถานที่เหล่านั้นมากไปกว่าภาพปัจจุบันที่เรามองเห็นนัก ส่วนหนึ่งอาจเพราะในฐานะคนผ่านทางก็คงทำได้แค่เหลียวมองมากกว่าจะเข้าไปสัมผัสภาพเลือนรางในกาลเวลา เช่นเดียวกับ ‘สวนรมณีนาถ’ สวนสาธารณะเล็ก...