Home Tags โกดัง

Tag: โกดัง

คลังสินค้า

นวัตกรรม คลังสินค้า ‘Sustainable Warehouse’

0
คลังสินค้า (Warehouse) หรือที่รู้จักกันดีว่า ‘โกดัง’ มีความหมายถึงสถานที่สำหรับเก็บของหรือเก็บสินค้าจำนวนมาก และครอบคลุมถึงสถานที่จุดพักและจุดกระจายสินค้า หรือวัตถุดิบต่าง ๆ...