Home Tags โคมไฟแบบพกพา

Tag: โคมไฟแบบพกพา

พาไปรู้จัก “WaterLight” โคมไฟแบบพกพา ชาร์จได้ด้วยน้ำทะเลหรือน้ำปัสสาวะ

พลังงานไฟฟ้ามีความสำคัญต่อเศรษฐกิจและการพัฒนาทางสังคม แต่ทว่าประชากรเกือบพันล้านคนไม่สามารถเข้าถึงไฟฟ้าได้ ซึ่งทำให้พวกเขาไม่สามารถทำงานและใช้ชีวิตอย่างที่ต้องการได้ และยังทำให้  เด็ก ๆ ทบทวนตำราเรียนในช่วงค่ำได้ยากด้วย เช่นเดียวกับบริเวณพื้นที่คาบสมุทรกัวจิรา...