Tags Posts tagged with "Arata Isozaki"

Arata Isozaki

10 สถาปัตยกรรมสุดล้ำของ ‘Arata Isozaki’ สถาปนิกผู้ชนะรางวัล Pritzker Prize 2019

ประกาศออกมาแล้วสำหรับรางวัล Pritzker Prize 2019 หรือรางวัลเกียรติยศด้านสถาปัตยกรรมระดับโลก ซึ่งตกเป็นของ Arata...

Arata Isozaki สถาปนิกแดนอาทิตย์อุทัยคว้า Pritzker Prize 2019

“ผมต้องการที่จะเห็นโลกผ่านสายตาของตัวเอง ดังนั้น เมื่อมีโอกาส ผมจะออกเดินทางไปทั่วโลก เพื่อสัมผัสกับชีวิตของผู้คนจากหลากหลายพื้นที่ ซึ่งไม่เพียงแต่การลัดเลาะไปในมุมต่างๆ ของญี่ปุ่น...